ZARZĄD

Paweł Skrzypek

Prezes Zarządu

Krzysztof Kasperek
Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Bąk Leszek – przewodniczący Rady Nadzorczej
Pożarowszczyk Ryszard – zastępca przewodniczącego Rady Nadzorczej
Kosmala Michał – sekretarz Rady Nadzorczej
Dziedzic Małgorzata – członek Rady Nadzorczej
Gucwa Stanisław – członek Rady Nadzorczej
Kowalczyk Bożena – członek Rady Nadzorczej
Łapanowski Stanisław – członek Rady Nadzorczej
Pioś Adam – członek Rady Nadzorczej
Smolak Roman – członek Rady Nadzorczej
Wójcik Jan – członek Rady Nadzorczej