Styczeń 26 2017 0comment

System zarządzania jakością

W dniu 01.01.2017 r. LSN Lublin uzyskał certyfikat systemu zarządzania jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie i produkcję wyrobów elektrotechnicznych i metalowych oraz przetwórstwo tworzyw sztucznych.

lsn