Czerwiec 22 2016 0comment

Walne Zgromadzenie PIGE

16 czerwca 2016 roku odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki. PIGE reprezentuje małych, średnich oraz dużych producentów wyrobów elektromechanicznych głównie na rynku krajowym i zagranicznym. Celem koleżeńskiego spotkania było doroczne podsumowanie działalności i podjęcie dalszych decyzji co do działalności Izby. Od 15 lat jesteśmy członkiem Polskiej Izby Gospodarczej Elektrotechniki . Na tym spotkaniu otrzymaliśmy Certyfikat potwierdzający Członkostwa w PIGE.

Image0001-001

lsn