ZARZĄD

Paweł Skrzypek

Prezes Zarządu

Krzysztof Kasperek
Wiceprezes Zarządu

RADA NADZORCZA

Pożarowszczyk Ryszard
Dawidziuk Andrzej
Zawiślak Halina
Depta Marzanna
Gibuła Marcin
Jabłoński Mirosław
Kot Krzysztof
Tarkowska Alicja
Waleszkiewicz Anna
Zlot Wojciech